יום השואההמומים וכואבים את מותו של ראש המועצה פינקי זוארץ

הודעות בית הספר